Recent werk

De schilder­i­jen op deze pag­ina zijn een selec­tie van recente en/​of beschik­bare werken. Gelieve even con­tact op te nemen voor meer info of om te verne­men in welke kun­st­ga­lerie een werk zich bevindt.